2020-07-08 19:10:23

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU RADNIH BILJEŽNICA

Na temelju članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga i članka 71. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički, objavljujemo

O B A V I J E S T o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete, likovnih mapa i geografskih atlasi za školsku godinu 2020./21.

Dolje su priloženi dokumenti:


Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički