2020-07-09 08:22:13

ODLUKA O KORIŠTENJU DRUGIH, KOMERCIJALNIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Na temelju članka 16. stavka 6. Zakona o udžbenicima (NN 116/18.) i članka 71. Statuta Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički ravnatelj Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički donosi ODLUKU o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala.

Cjeloviti tekst Odluke s popisom drugih komercijalnih obrazovnih materijala nalazi se u priloženoj poveznici:

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala


Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički