preskoči na sadržaj

Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički

Login
PODACI O ŠKOLI

 Osnovna škola
Stjepana Radića
Brestovec Orehovički

 Brestovec Orehovički 40
49221 BEDEKOVČINA
OIB: 34947430654

 elektronička pošta:
os-s.radica@kr.t-com.hr

 tel. 049 238 149

VIRTUALNA ŠKOLA

VIRTUALNI RAZREDI

5.A 5.B 6.A 6.B

7.A 7.B 8.A 8.B

VIRTUALNA ZBORNICA

e-Dnevnik za učitelje

e-Dnevnik za učenike

TELEVIZIJA SRCE ZAGORJA

RADIO SRCE ZAGORJA

Vremenska prognoza

 
Digitalni materijali

Brojač posjeta
Ispis statistike od 26. 10. 2012.

Ukupno: 2113218
Ovaj mjesec: 346
Ovaj tjedan: 56
Danas: 8
Tražilica
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Vizija i misija naše škole

 V I Z I J A

Naša je škola
OAZA zajedništva,
nepresušni IZVOR znanja
i KAMEN TEMELJAC
uspješne budućnosti naših dionika: 
učenika, učitelja, roditelja i lokalne zajednice.

M I S I J A

Prepoznajemo,
podržavamo i razvijamo

POTENCIJAL svakog dionika,
kroz kvalitetno PERSONALIZIRANO
i TIMSKO-SURADNIČKO učenje i poučavanje
u
SIGURNOM, POTICAJNOM I KREATIVNOM
ambijentu naše škole.

VC u nastavi

Prevoditelj

Bojanka za djecu

MUDRA MISAO

Uzmite koliko vam treba!
Ne gradimo školu za mene ili za vas, već za budućnost ove djece i ovog kraja!

(Župnik Petar Vitković orehovičkom učitelju, g. Antunu Kantoliću, prigodom darivanja župske zemlje za proširenje škole u Orehovici.)

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Anketa (mala)
Prilagodio/prilagodila sam se uvjetima rada u školi, a koji su uvedeni zbog skrbi za zdravlje.
ZANIMLJIVOSTI

RASPORED ZVONA
Priloženi dokumenti:
RASPORED 2020 2021.doc

HRABRI TEFEFON
 
 
Trebaš pomoć i podršku? Događa ti se nešto loše u obitelji ili školi, a čini ti se da se nemaš kome povjeriti? Hrabri telefon nudi pomoć i podršku iputem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.
Razgovor sa savjetovateljem Hrabrog telefona je potpuno anoniman, a dostupan je na stranici www.hrabritelefon.hr.
Nemoj šutjeti o tome, potraži pomoć!
PITALICE

     IZUMI I IZUMITELJI

     Kviz izumi   

    KNJIGE I AUTORI

     Kviz knjige

       SVEMIR

    Kviz svemir

ZNAKOVI U PROMETU

      Kviz promet

Natječaji za prijem u radni odnos

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI:

UČITELJ/ICA KEMIJE:

STRUČNI/A SURADNIK/ICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA - SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

UČITELJ/ICA FIZIKE

UČITELJ/ICA MATEMATIKE

UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA

UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

STRUČNI/A SURADNIK/ICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA - SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA

UČITELJ/ICA FIZIKE - nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

UČITELJ/ICA MATEMATIKE 

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE 

SPREMAČ/ICA - NEPUNO, NEODREĐENO, 12 SATI TJEDNO

STRUČNI/A SURADNIK/ICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA - SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA

UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE 

UČITELJ/ICA FIZIKE - nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno

SPREMAČ/ICA - NEPUNO, NEODREĐENO, 12 SATI TJEDNO

RAVNATELJ/ICA ŠKOLE

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

UČITELJ/ICA FIZIKE

UČITELJ/ICA KEMIJE

STRUČNI SURADNIK/ICA SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA

 

MATEMATIKA

 

FIZIKA

 

INFORMATIKA

 

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA - "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

          NATJEČAJ

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  • Povjerenstvo za provedbu natječaja za učitelja/icu matematike poziva kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a prijave su pravodobne i potpune, na testiranje koje će se provesti u utorak, 17. rujna 2019. u 12 sati.

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Brestovec Orehovički 40.


Lista kandidata: 1. Barbara Celinić Genda

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Cijeli tekst Poziva nalazi se u priloženom dokumentu:

POZIV na testiranje kandidata - MATEMATIKA

  • Povjerenstvo za provedbu natječaja za učitelja/icu fizike poziva kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, a prijave su pravodobne i potpune, na testiranje koje će se provesti u utorak, 17. rujna 2019. u 12 sati.

Testiranje će se obaviti u prostorijama OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Brestovec Orehovički 40.


Lista kandidata: 1. dr. sc. Aleksandar Mona Macko Puhek

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Cijeli tekst Poziva nalazi se u priloženom dokumentu:

POZIV na testiranje - FIZIKA

 

  • MATEMATIKA

Natječaj

Sadržaj i način testiranja

Poziv na testiranje

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa

 

  • FIZIKA

Natječaj

Sadržaj i način testiranja

Poziv na testiranje

Odluka o ne zasnivanju radnog odnosa

 

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA - "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"

Natječaj

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Stjepana Radića,  Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

  1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17. i 68/18.)  i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, potvrdu o stažu iz matične evidencije HZMO, uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).

 

Kandidat/kinja koji/a je steko/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, kao voditelj obrade podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom na adresu škole:
Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina (za natječaj).

 

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Brestovec Orehovički, 11.03.2019.

Natječaj traje od 12.03.2019. do 19.03.2019. godine.                                                                                                           

                                                                                                                    Ravnatelj

                                                                                                               Zdenko Kobeščak

**************************************************************************************************************************************************************************************

NOVI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNOG SURADNIKA/ICE PSIHOLOGA/INJE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Stjepana Radića,  Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.  STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u dokumentu na priloženoj poveznici:

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice psihologa/inje

 

********************************************************************************

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Stjepana Radića,  Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina, raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1.  STRUČNI/A SURADNIK/CA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme – „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Cijeli tekst Natječaja možete pročitati u dokumentu na priloženoj poveznici dolje:
Natječaj za radno mjesto Stručnog suradnika/ice psihologa/inje

 

 

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelja/ice razredne nastave – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:
 
Natječaj za učitelja/icu razredne nastave - 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme
 

 

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelja/ice matematike – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:

Natječaj za učitelja/icu matematike
 

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

1. učitelja/ice matematike – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

2. kuhara/icu – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust)

Uvjeti:
Kandidati/ice pod točkom 1. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).
Kandidati/ice pod točkom 2. srednja stručna sprema - kuhar/ica.


Uz prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike:
- dokaza o stručnoj spremi
- domovnice
- uvjerenja da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti špoštom na adresu škole: Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina.

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Brestovec Orehovički, 12.3.2018.

Natječaj traje od 13.03.2018. do 20.03.2018. godine.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:

Natječaj

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                        Zdenko Kobeščak

 

 

 

 

  

Osnovna škola Stjepana Radića
 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

učitelja/ice razredne nastave – 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno
                                                  vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)
- učitelja/ice engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
                                                     (zamjena za rodiljni dopust)
-učitelja/ice informatike - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme
                                                     (zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Prijave na natječaj se primaju u roku od 8 dana od dana objave poštom na adresu škole.
Uz prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike:
      -    dokaza o stručnoj spremi
      -domovnice
      -uvjerenja da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Brestovec Orehovički, 11.10.2017.

Natječaj traje od 12.10.2017. do 19.10.2017. godine.

                                                                                                      Ravnatelj

                                                                                        Zdenko Kobeščak  

 

 

 

 

 

 

 

 

OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA za zasnivanje radnog odnosa kuhara/ice temeljem Natječaja koji je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički dana 21.9.2017.

Odgovarajući tekst u cjelini možete vidjeti na priloženoj poveznici:

Poništenje Natječaja  

 

Osnovna škola Stjepana Radića

 Brestovec Orehovički 40, 49221 Bedekovčina

raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 

-    kuhara/ice – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: srednja stručna sprema - kuhar/ica

Prijave na natječaj se primaju u roku od 8 dana od dana objave na adresu škole.

Uz prijavu i životopis potrebno je priložiti preslike:

- dokaza o stručnoj spremi

- domovnice

- uvjerenja da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu izbora u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

Brestovec Orehovički, 20.9.2017.

 

Natječaj traje od 21.9.2017. do 28.9.2017. godine.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u priloženom dokumentu:

 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za kuhara ili kuharicu.pdf

preskoči na navigaciju